МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ

МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ

Online courses

Workshops

consultation

“Дивосвіт” / “Wonderworld”

1) розширення та поглиблення знань про наш дивовижний світ шляхом залучення учнів та вчителів до участі у різноманітних проектах, в тому числі міжнародних;

 2)   сприяння формуванню навичок 21 століття, а саме:

навчальних та інноваційних навичок:

 • творчості та інноваційності,
 • критичного мислення і вміння вирішувати проблеми,
 • комунікативних навичок та навичок співробітництва,

3) підвищення мотивації учнів до навчання шляхом використання елементів гейміфікації.

 

936_oooo.plus

Керівник методичної студії Гладченко Ірина

Діяльність методичної студії “Дивосвіт” ґрунтується на принципах навчальної моделі LASER: Learn - вивчаємо; Apply - застосовуємо; Share - ділимося; Experience - набуваємо досвіду; Reflect - розмірковуємо.

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

члени Методичної Студії:

Ковальова Олеся, Горбач Людмила, Шмаровоз Любов, Бондаревський Ярослав, Боброва Євдокія, Ісаченко Олена.

«Мовний club»

Зміст і напрямки роботи методичної студії

 1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.
 2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.
 3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.
 4. Обговорення питань з методики викладання предмета, запровадження модернізованого Українського правопису в усі сфери суспільного життя ,принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.                                5.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.                6.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.                                                7.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Керівник методичної студії Коржавіна Оксана

Без прагнення до наукової роботи учитель… неминуче потрапляє під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Ф.-А.-В. Дістервег

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

члени Методичної Студії:

Халимон Юлія, Миронцова Тетяна, Єременко Ірина, Данильченко Наталія, Карпенко Ольга, Вовненко Наталія, Василенко Валентина, Мохнєва Наталія

Психологічна студія «ІНСАЙТ»

Психотехнічні ігри й вправи, які може використовувати психолог, допомагають педагогам справитися з обставинами, впоратися з досягненням двох цілей. По-перше, вони сприяють гармонізації внутрішнього світу педагога, ослабленню його психічної напруженості, тобто мають суто психотерапевтичну мету.

По-друге, вони націлені на розвиток внутрішніх психічних сил учителя, розширення професійної самосвідомості. Регулярне виконання педагогом психотехнічних ігрових вправ допоможе йому правильно орієнтуватися у власних психічних станах, адекватно оцінювати їх і ефективно управляти собою для збереження й зміцнення власного психічного здоров’я і, як наслідок, досягнення успіху в професійній діяльності за порівняно незначних витрат нервово-психічної енергії.

Але оскільки професія педагога передбачає постійне спілкування з людьми, не дивно, що вчителі втомлюються, вигорають, втрачають мотивацію. Звідси зниження самооцінки, непередбачувана конфліктність, людина поступово втрачає контроль над власними емоціями. Саме тут має прийти на допомогу фахівець, який досконало знає психологію вчителя, адже  шкільний психолог краще розуміє специфіку роботи в закладі освіти.

Участь у тренінгах та іграх «Інсайту» допоможе вчителю  впоратися з будь-якими викликами. А також він зможете поділитися безліччю крутих лайфхаків із учнями!

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Керівник методичної студії Ковальова Олеся

Допомога вчителю у вирішенні особистісних та міжособистісних проблем, попередження та продуктивне вирішення конфліктних ситуацій, налагодження сприятливого психологічного клімату в колективі, допомога при професійному вигоранні.

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

члени Методичної Студії:

Полочанська Оксана, Гаврилець Ольга, Єрмоленко Алла, Коржавіна Оксана, Павленко Ірина, Гольдіна Тетяна, Камко Лідія

Творча студія «Декамерон»

Створити умови для розвитку творчого напряму діяльності педагогічних працівників, задовольнити потреби у розкритті творчого потенціалу та реалізації нових та нестандартних ідей вчителів. Створити сприятливу та дієву атмосферу для впровадження нових ідей в педагогічній діяльності колективу.

Завдання:

 1. Виявити творчі здібності вчителів.
 2. Розвивати творчий інтерес до творчої діяльності.
 3. Задовольнити потреби у самовираженні.
 4. Широке розкриття виявлених творчих здібностей.
 5. Реалізація нестандартного підходу до ведення уроків.
 6. Впровадження новітніх та креативних форм та методів ведення занять.
 7. Розвивати гнучкість у підході до освіти школярів.
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Керівник методичної студії Бондаревський Ярослав

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

члени Методичної Студії:

Деркач Валентина, Кримська Юлія, Ворушило Оксана, Гладченко Ірина, Дейнеко Ігор, Невшупа Вікторія, Латишева Галина.

Студія «Junior club»

Завдання:    

 • реалізація ідей гуманізації та демократизації навчально – виховного процесу в початковій школі;
 • модернізація освітнього процесу в початковій школі шляхом впровадження особистісно орієнтованих технологій;
 • підвищення якості знань учнів шляхом використання інноваційних технологій, як форм активізації навчального процесу;
 • підвищення ефективності роботи шляхом застосування традиційних та пошуку нових високоефективних форм та методів роботи;
 • формування всебічно розвиненої творчої особистості, створення ситуації успіху у навчально – виховному процесі, створення умов для успішної самореалізації учнів у навчальному процесі.
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Керівник методичної студії Деркач Валентина

УЧИТИСЯ МОЖНА ТІЛЬКИ НА УСПІХАХ. «УСПІХ ПОЛЮБЛЯЄ УСПІХ »

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

члени Методичної Студії:

Лапицька Інна, Силенко оксана, Єременчук Валентина, Салата Раіса, Кравченко Олена, Шевченко Алла, Шевченко Ніна, Хведченя Світлана

Студія «Учителі в онлайні»

Мета: перехід на якісно новий рівень у використанні комп’ютерної техніки і інформаційних технологій в освітньому процесі, що забезпечить створення в школі відкритого освітнього інформаційного простору. Удосконалення цифрової компетентності педагогічних працівників шляхом ознайомлення їх із сучасними хмарними технологіями та практичному використання хмарних сервісів у своїй професійній діяльності.

 Завдання:

 • забезпечення розвитку методології освіти школи  за рахунок використання переваг комп’ютерних технологій;
 • упровадження  інформаційних технологій в освітню й управлінську діяльність;    
 • навчання  педагогічних і керівних кадрів інформаційних  технологій;
 • підвищення  рівня загальноосвітньої і професійної підготовки вчителя;
 • формування  в  учасників  освітнього процесу навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення творчих освітніх програм.

Керівник методичної студії Гаврилець Ольга

Сьогодні недостатньо бути просто хорошим викладачем. Потрібно розумітися на нових інструментах співпраці з молоддю, спонукати учнів до взаємодії, самостійності.

педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1
педагогічний колектив Сновської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

члени Методичної Студії:

Бутенко Катерина, Терещенко Олександр, Шутова Віра, Філон Ірина, Сизьомова Світлана, Коршун Любов, Шадуйкіс Світлана, Побєдаш Ірина, Довбиш Ольга, Зотік Віктор